תנאי שירות כספי טורס

תנאי שירות

כללי:

1. חברת כספי טורס הינה סוכנות נסיעות, המשווקת לציבור הרחב מוצרי ושירותי תיירות ומוצרים משלימים בארץ ובחו"ל.
2. כספי טורס מזמינה עבור קהל לקוחותיה שירותים, לרבות טיסות, מלונות, העברות, השכרות רכב וכו', המסופקים ע"י ספקי שירותי התיירות וזאת בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. לפיכך משמשת כספי טורס כמתווכת בין הנוסע לבין הספק.

3. יובהר, כי האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד וכספי טורס אינה אחראית לתקלות ו/או ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירות ו/או עקב גורמים שאינם תלויים בה כגון שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכו'. כאמור, כספי טורס משמשת כמתווכת בין הנוסע לבין הספק ותפנה לספק בכל טענה ו/או דרישה של הלקוח אולם יובהר כי האחריות וקבלת ההחלטות רובצות לפתחו של הספק.
4. בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל האווירי ו/או להשכרת רכב המועברות ע"י חברתנו לספק הרלוונטי הן בגדר בקשה בלבד וכספי טורס אינה מתחייבת כי בקשה זו תתקבל על ידי הספק.
5. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה יש לפנות מידית, במישרין או בעזרתנו לספק המתאים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
6. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר משום הבעת דעה הנוגעת לאופיים או טיבם. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הנם להמחשה בלבד, האתר מבוסס על ממשקים טכנולוגיים מתקדמים המאפשרים לספק לקהל הלקוחות תכנים ומידע אשר מגיע מאת ספק שירותי התיירות והוא אחראי לו, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
7. זוהי מחובתו של המזמין לבדוק את נכונות הפרטים המופיעים במסמכי הנסיעה מיד עם קבלתם, לרבות פרטים אישיים, מועדים וזהות נותני השירותים המוזמנים ולוודא את התאמתם לפרטי ההזמנה.
8. על המזמין להודיע לכספי טורס במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו.
9. כל שינוי בפרטי ההזמנה, כגון: שינוי איות ו/או שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין אלא אם צוין במפורש אחרת. ככל שספק שירותי התיירות יאפשר שינוי ו/או ביטול הזמנה, יהא הדבר כרוך בתשלום מלא ו/או חלקי ובכל מקרה הדבר תלוי ברצונם של ספקי השירותים ו/או חברת התעופה.
10. על מנת למנוע תקלות, על הלקוח לוודא כי פרטי ההזמנה תואמים את פרטי הדרכון שבכוונת הנוסע לעשות בו שימוש לצורך הנסיעה שהוזמנה.
11. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד (אלא אם נכתב מפורשות אחרת) ואולם על כל השירותים חלים דמי שינוי ו/או ביטול מרגע מילוי פרטי האשראי ושליחה/ביצוע ההזמנה באתרים השונים ו/או בכל אמצעי אחר, גם אם מדובר בהזמנה הנמצאת בתהליך אישור (request) אצל הספק ו/או נותני השירותים.
12. במקרה בו נדרש אישור סופי עבור ההזמנה, האישור ינתן ע"י אחד מנציגי כספי טורס באמצעות טלפון ו/או דוא"ל ו/או אמצעי טכנולוגי אחר.

דרכון:

1. על פי הוראות הרשויות, המובילים האוויריים וחברות הספנות, באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה חודשים לפחות מעת תאריך החזרה והכולל מספר מספר של דפים ריקים (לפחות שלושה דפים).
2. על הלקוח להצטייד באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל יעד טיסה (לרבות נחיתות ביניים).
3. במקרה בו אין ברשות הלקוח דרכון ישראלי ו/או הלקוח מחזיק בתעודת מעבר יש לפנות לכספי טורס טרם ביצוע ההזמנה!
4. חובה על אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.
5. יודגש, כי הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הנו באחריות הנוסע בלבד ומומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה עוד בארץ.
6. תשומת לב הלקוח מופנית לכך שתוקף אשרת הכניסה אינו בהכרח מאפשר זמן שהייה מרבי זהה לתוקף האשרה. רשויות ההגירה בכל מדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה. אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד.
7. באחריות הנוסע לוודא כי יש באפשרותו להיכנס עם הדרכון שברשותו אל מדינת היעד (או מדינת ביניים בטיסות קונקשן).

ביצוע ההזמנה:

1. בעת ביצוע ההזמנה, על הלקוח לוודא כי שם הנוסע  זהה לשם המופיע בדרכון עמו מתכוון לטוס.
2. כמו כן, בעת ביצוע ההזמנה יש לוודא הזנת טלפון וכתובת דוא"ל תקפה למשלוח מסמכים רלוונטיים, אשר תשמש את הנוסע גם בעת שהותו בחו"ל.
3. הלקוח מאשר כי הוא בעל כרטיס האשראי איתו ביצע את ההזמנה, הוא מאשר את ההזמנה, את תוקף העסקה ואת חיוב חשבונו באמצעות כרטיס האשראי ומתחייב כי העסקה לא תוכחש על ידו.
4. מרגע מילוי פרטי האשראי ושליחת ההזמנה, כל הזמנה הנעשית באמצעותנו, גם אם ממתינה לאישור יראו בה כהזמנה שבוצעה לכל דבר ועניין ותחויב בדמי שינוי ו/או ביטול, ככל שישנם, ובהתאם להוראות הדין בהתאם למפורט לעיל ובהתאם להוראות הדין.
5. הלקוח מאשר כי התחייבות כספי טורס  תקפה אך ורק לאחר ביצוע מלוא התשלום.

חיסונים, תרופות:

1. כספי טורס מתריעה כי ישנן מדינות מסוימות אשר להן נדרש לבצע חיסונים לפני היציאה. על הלקוח לבדוק את הצורך בתרופות ובחיסונים במדינת היעד. למידע בנושא זה נא עיין באתר משרד הבריאות www.health.gov.il.

טיסות:

1. כל הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר ו/או לאו קוסט וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים, לרבות אחריות לאיחורים, עיכובים, שינויים, הקדמות ואיחורים, ביטולים ואובדן או נזק לכבודה ע"פ כל דין.
2. חלק מהטיסות מופעלות בשיטת ה-code sharing (הסכם שיתוף פעולה בין חברות תעופה) ואין כספי טורס אחראית לשילובים אלו.
3. תשומת לב הלקוח לכך שאין הגדרה ברורה ו/או כללים אחידים הנכונים לטיסה סדירה, שכר או לאו קוסט, נכון הדבר לרבות בכל הקשור להזמנת מקומות ישיבה, כבודה, ארוחות מערכת בידורית ושעות טיסה. לעיתים השוני משתנה בין חברת תעופה אחת לשנייה ולעיתים אף באותה הטיסה בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש.
4. כיום אין להניח כי השירותים הנ"ל נכללים במסגרת הקנייה, להיפך הוא הנכון, בטיסות שכר ו/או לאו קוסט (וכיום גם בחלק מחברות התעופה הסדירות בהתאם לסוג הכרטיס), מקומות הישיבה במטוס הינם על בסיס מקום פנוי, אין ארוחות, אין מערכת בידורית, שעות הטיסה עלולות להשתנות ולעיתים יש תשלום נוסף עבור כבודה וזאת אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
5. כספי טורס פועלת להביא את כל המידע שברשותה ללקוח בטרם נסגרה ההזמנה ככל שהמידע מועבר אליה על ידי הספקים. עם זאת בכל מקרה של ספק על הלקוח לברר נושאים אילו למול המוקד האנושי בחברת התעופה ו/או בכספי טורס.
6. לגבי טיסות שכר (צ'רטר)  - מובהר כי מדובר בטיסות המאופיינות בגמישות בשעות הטיסה ו/או בשירותים ומחיר הטיסה בהתאם. מסלול הטיסה וזמני הטיסה מצויים באחריותו הבלעדית של חברות התעופה (המוביל האווירי) וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות שאינם בשליטתה של כספי טורס אף ללא הודעה מוקדמת על כך (בכל סוג של טיסה) ולכספי טורס אין כל אחריות לעניין זה.
7. אנו ממליצים לכל נוסע לבצע צ'ק אין לטיסה על מנת לחסוך זמן יקר בשדה התעופה ולהימנע מחיובים נוספים בשדה. מחובתו של כל נוסע להתעדכן 24 שעות לפני מועד הטיסה באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה ו/או של חברת התעופה על מנת לוודא שלא חל שינוי במועד הטיסה לעומת המצוין בכרטיס הטיסה.
8. כספי טורס לא תהא אחראית לכל ביטול ו/או שינוי בטיסה או בשעת הטיסה וכל טענה ו/או תביעה תועבר לידי הספק/המפעיל/חברת התעופה.
9. במקרים של רישום יתר על ידי חברת התעופה (דבר המותר לחברת התעופה ואשר אינו בשליטת כספי טורס) יאלץ/ו נוסע/ים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה חברות התעופה עושות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.
10. יודגש כי חברות התעופה מחייבות את הנוסעים לנצל את כל הטיסות שבכרטיס הטיסה שלהם לפי הסדר המקורי בלבד. במקרה של אי הגעה ללג (מקטע) אחד בכרטיס הטיסה (טיסה, טיסה פנימית או טיסת המשך) חברת התעופה רשאית לבטל אוטומטית את יתר הטיסות בכרטיס ללא כל החזר.
11. יחד עם זאת, יובהר כי במקרה של 'טיסות משולבות' (קטעי טיסה נפרדים), הרי שאין כל קשר בין שתי הטיסות ו/או שני כרטיסי הטיסה, וחברת התעופה האחת אינה ערבה לחברת התעופה השנייה ו/או ללקוח וההפך, בכל הנוגע לעיכובים בטיסה, מציאת טיסה חלופית וכו'.
12. כספי טורס תסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מ-14 ימים טרם מועד הטיסה.
13. על התובלה האווירית של הלקוח וכבודתו יחולו הדינים הרלוונטיים ובהם, בין היתר, חוק התובלה האווירית, אמנת מונטריאול, אמנת ורשה וחוק שירותי תעופה.
14. כספי טורס תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של הלקוח, אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.
15. הארוחות המסופקות בטיסות, ככל שמסופקות, הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. חברת כספי טורס אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו הלקוח מראש. יובהר כי בקשה זו מועברת לחברת התעופה ואספקת המזון המבוקש הנה באחריותה ובהתאם לאפשרויותיה.
16. על פי דרישת המוביל האווירי ומנהל התעופה האזרחי, על נוסעים חלה חובת התייצבות בידוק בשדה התעופה בטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל של לפחות 3 שעות קודם מועד ההמראה. בטיסות פנים יש להתייצב עם תעודה מזהה לפחות שעה וחצי ממועד ההמראה.

תמצית מידע לנוסע בהתאם לחוק שירותי תעופה*
ביטול טיסה, סירוב להטיס, רישום יתר
1.    במקרה של ביטול טיסה/איחור של למעלה מ- 8 שעות/סירוב להטיס/רישום יתר לנוסע הזכות לבחור בין (1) לקבל כרטיס לטיסה חלופית ליעד בתנאים דומים ובמועד קרוב ביותר האפשרי, הכל בכפוף לזמינות, או (2) החזר של עלות החלקים הבלתי מנוצלים בכרטיס הטיסה.
2.    אם הנוסע בוחר להמשיך את טיסתו, הוא זכאי ל: 1) כיבוד/ארוחה בהתאם לזמן ההמתנה ולשיחות טלפון ושליחת הודעות. 2) אירוח במלון והעברות למלון וחזרה (ככל ונדרש), במידה והנוסע נדרש להמתין להמראת טיסתך החלופית למשך לילה אחד או יותר.
3.    פיצוי כספי, בהתאם למרחק הטיסה וכמפורט בחוק.
איחור
4.    במקרה של איחור בטיסה זכאי הנוסע לכיבוד/ארוחה בהתאם לזמן ההמתנה ולשיחות טלפון ושליחת הודעות.
5.    במידה ומועד ההמראה מתאחר בלמעלה מחמש שעות, אך פחות משמונה שעות, זכאי לבחור (1) להמתין לטיסה המקורית, או (2) לקבל כרטיס לטיסה חלופית ליעד בתנאים דומים במועד הקרוב ביותר האפשרי, בכפוף לזמינות.
6.    במידה והטיסה החלופית קבועה ליום המחרת, זכאי בנוסף לאירוח במלון והעברות למלון וחזרה (ככל ונדרש), או (3) לקבל החזר של מלוא עלות החלקים הבלתי מנוצלים בכרטיס הטיסה, אם בוחר שלא להמשיך בטיסה. 
שנמוך מחלקת השירות
7.    כאשר המוביל משנמך את מחלקת השירות ביחס למחלקה שהוזמנה ואושרה, זכאי הנוסע לפיצוי כספי הקבוע כאחוזים ממחיר הכרטיס ובהתאם למחלקת השירות, כמפורט בחוק. 

*המדובר בתמצית מידע בלבד. למידע מלא עיין בהוראות החוק.
 

נוסעים מתחת לגיל 18:

בהתאם לאמנות הבינלאומיות, חל איסור על יציאת קטינים לחו"ל שלא בלוויית הוריהם או אפוטרופסיהם החוקיים, אלא אם צוידו הקטינים באישור נוטריוני מטעמם, המתיר זאת.
על הלקוח לוודא את האישורים הנדרשים בכל מדינה ומדינה ולפעול בהתאם להנחיות.
נוסעים אשר בכל זאת מבצעים הזמנה על אף איסור מפורש זה, יישאו בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות עלויות ביטול ההזמנה ככל שאילה קיימים.

הריון:

1. על פי דרישת המוביל האווירי, נשים בהריון הנמצאות בשבוע 27-22 חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי בשפה האנגלית המעיד על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה.
2. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף הטיסה.
3. נשים בהיריון מעבר לשבוע 27 אינן מורשות לטוס בכל מקרה. בהתאם לאמנות בינלאומיות, שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות לטיסה אישה הרה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.
4. בכל מקרה, על הלקוחה לעדכן בנושא את סוכן הנסיעות ולהתייעץ עמו טרם ביצוע ההזמנה.

תינוק:

1. מחיר כרטיס הטיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים (במועד הטיסה, אלא אם נקבע אחרת ע"י חברת התעופה) הנו ללא זכאות למושב ואינו מקנה זכות לעריסה, מטען ו/או מקום ישיבה מסוים במטוס ו/או בשורות הראשונות במטוס ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.

השכרת רכב:

1. בכפוף לתנאי חברות ההשכרה השונות, יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה ויש לשלם בחו"ל, לרבות ביטוח.
2. כמו כן, מחיר ההשכרה אינו כולל (לרוב): ביטוח החזר השתתפות עצמית וביטוח ביטול השתתפות עצמית, נהג נוסף, אגרות כבישים, גגון, כסאות ילדים, מערכות ניווט ועוד.
3. באחריות הנוסע לעדכן בשעת ביצוע ההזמנה באם גיל הנהג הנו מתחת ל-25 ו/או נהג חדש. לתשומת לב הלקוח, ישנן חברות השכרת רכב בהן לא ניתן לבצע הזמנה לרכב שכור כאשר גיל הנהג הנו מתחת ל-25. כמו כן חברות השכרה מסוימות מתירות לנהגים בגילאים 25-21 לבצע הזמנה לדגמים מסוימים בלבד, בתוספת תשלום.
4. על הנוסע להצטייד בכרטיס אשראי בין לאומי על שמו וכן רישיון נהיגה בין לאומי וישראלי כאשר אלו הנם תקפים ופרטיהם זהים.
5. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מסוג מסוים אלא מקבוצת רכבים מסוימת בהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. לכל חברה צי הרכבים שלה.
6. כספי טורס תעביר לחברת ההשכרה כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם היא אינה מתחייבת כי חברת ההשכרה תמלא אחר הבקשה.

העברות:

1. העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת במרוכז באמצעות אוטובוס מאסף הנוסע במסלול בין בתי המלון השונים, ועל כן, ייתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.
2. אוטובוס האיסוף משדה התעופה ומהמלון לא ימתין לנוסעים מאחרים, וכמו כן, לא תינתן הושבה לתינוקות.
3. ההעברות הינן באחריות הספק ויש לפנות לנציג הספק המקומי בכל מקרה של בעיה עם הספקת השירות שהוזמן ואושר.

בתי מלון:

1. כספי טורס משמשת כמתווכת בין הנוסע לבין ספק השירות והוא זה שאחראי על שירותי המלון המוצעים.
2. המלונות מדורגים בהתאם להגדרת משרד התיירות המקומי ו/או ספקים מקומיים ואינם זהים ברמתם ו/או ניתנים להשוואה למלונות באותו דרגה בכל מקום אחר בעולם.
3. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה ע"פ מדיניות כל מלון ומלון ולרוב קבלת החדרים הנה החל משעה 15:00 ושעת פינוי החדרים הנה לרוב עד ל 11:00 בבוקר וזאת ללא קשר למועד ו/או שעת הטיסה. יובהר כי בבתי מלון בארץ שעת הכניסה בימי שבת הינה במוצ"ש.
4. השיבוץ בחדרים, תחזוקה, תקינות, ו/או הפעלת מערכות המלון לרבות מיזוג אוויר, מעליות וכיו"ב כמו כן גם זמינות ו/איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של מטרדים במלון ובסביבתו כל אלה אינם בשליטת כספי טורס ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת המיזוג בשעות מסוימות ע"פ נהלי המלון ו/או תקנות האנרגיה האזוריות. בבתי מלון מסוימים אין זהות מושלמת בין החדרים לרבות מבחינת רמתם, ו/או גודלם ו/או תכולתם ושיבוץ הנוסע בחדרים נעשה ע"י הנהלת המלון, באחריותו ובהתאם לחדרים הפנויים ברשותו.
5. הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה" בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה, והזמנתם אינה מחייבת את כספי טורס בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי העניין.
6. במלונות מסוימים יינתנו חדרים לאורחים מתחת לגיל 18 רק בליווי מבוגר.
7. במקרים מסוימים של תפוסת יתר במלון ו/או אי התאמה מיוחדת שמורה הזכות לכספי טורס/ ספק התיירות/ הספק המקומי/ בית המלון למצוא לנוסע מלון חלופי שלא ייפול בדרגתו ומיקומו של המלון המקורי.
8. בקשות מיוחדות לגבי חדרים, מיקומם, צמידותם, דלת מחברת, תכולתם יועברו ע"י כספי טורס לספק המקומי בחו"ל במידה ונמסרו לה ע"י הנוסע בשעת ביצוע ההזמנה, וביצוען בפועל הנו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו (כל בקשה מסוג זה הינה בגדר בקשה בלבד ולא ניתן להבטיחה).
9. חדר זוגי הנו חדר בעל 2 מיטות שאינן בהכרח צמודות או מיטות זוגיות. חדר לשלושה ויותר עשוי להיות חדר זוגי ובו מיטות מתקפלות נוספות / ספה נפתחת וכדומה. בקשה לצירוף עריסת תינוק לחדר הנה בגדר בקשה בלבד וביצועה הנו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו, מלונות רבים גובים תשלום נוסף בגין עריסת תינוקות תשלום המשולם ישירות בבית המלון. חדר ליחיד עשוי להיות חדר קטן יותר מהרגיל.
10. הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויה להביא להפסדי ארוחות או לקבל ארוחות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו. בכל מקרה יש להודיע במקרה של הגעה מאוחרת כיוון שבתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה שלא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.
11. במרבית מבתי המלון נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים נוספים ומיוחדים ועבור השימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, כספת, מיני בר, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי שמשיות ועוד. על כן לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישות תשלום ע"י המלון. יתכן כי מתקני המלון יופעלו בתקופות מסוימות בשנה באופן חלקי.
12. אם חלילה מי מהנוסעים נתקל בבעיה במלון עליו לפנות בזמן אמת לצוות במלון ו/או לספק המקומי שפרטיו מצויים על שובר המלון.
** מחירי שירותי תיירות פנים המוצעים באתר כספי טורס הינם לאזרחי ישראל בלבד. המחיר לתיירים שונה.
13. מס תיירות בבתי מלון באירופה: שימו לב, בחלק מערי אירופה מוטל מס מקומי על תיירים הלנים בבתי מלון בעיר, גובה המס נגזרת מרמת המלון ומשולם לפי מספר הלילות, לא ניתן לגבות את המס בישראל אלא בתשלום ישיר בבית המלון.

בסיס האירוח:

1. דירוג המלון ובסיס האירוח מצוין בשובר שבידכם.
2. לרוב בסיס האירוח מוגדר בהתאם להגדרות אלו: לינה בלבד, לינה + ארוחת בוקר, חצי פנסיון [הכוונה היא (לרוב) לארוחת בוקר וארוחה עיקרית], פנסיון מלא (הכוונה ל-3 ארוחות ביום) או הכל כלול (הכוונה לאירוח מלא +).
3. במקרים מסוימים יינתנו הטבות נוספות הנתונות לשיקול דעתו של בית המלון בלבד אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
4. אין ארוחות כשרות בבתי המלון בחו"ל אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

סיורי בחירה:

סיורי בחירה נמכרים ומבוצעים ע"י ספקים וסוכנים מקומיים ואינם קשורים כלל ועיקר לחברת כספי טורס.

כרטיסי כניסה לאירועים/ משחקים וכיו"ב:

1. מרגע ההזמנה חלים על המזמין דמי ביטול מלאים שכן מדובר בשירות מדובר בשירות הניתן במלואו בחו"ל.
2. ידוע ללקוח כי כספי טורס איננה יכולה להבטיח את מקום הישיבה אלא אם צוין מפורשות בהזמנה.
3. ידוע ללקוח כי מחירי הכרטיסים הינם גבוהים מהמחירים הנקובים על גבי הכרטיסים.
4. מרגע מסירת הכרטיס לידי הלקוח, או מי מטעמו הכרטיס יהיה באחריותו הבלעדית.
5. לא יהיה ניתן להנפיק כרטיס חדש במקרה של אובדן ואו נזק לכרטיס ולא יינתן החזר כספי.
6. סירובו של הלקוח לקבל את הכרטיסים שקיבל כמוה כביטול הזמנה לכל דבר ועניין.

טיולים מאורגנים:

1. מסלולי הטיולים והביקורים באתרים השונים מתוכננים על ידי הספק על סמך ניסיונו, אולם בכל מקרה ימי המסלול, סדר וחלק מן האתרים יכולים להשתנות עקב מזג אוויר, שיקול דעת המדריך ו/או שיקול דעת החברה ומועד הטיסה.
2. לפיכך, מומלץ שלא לערוך תכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
3. קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר של הספק ו/או של גורם תיירות אחר.
4. סיורי בחירה נמכרים ומבוצעים ע"י ספקים וסוכנים מקומיים ואינם קשורים כלל ועיקר לחברת כספי טורס.
5. בטיולים מאורגנים על הנוסע למסור לידי כספי טורס ו/או הספק, טרם הרשמתו, מידע אודות כל מגבלה בריאותית או אחרת אשר עשויה להקשות על השתתפות הנוסע בטיול, ואשר יש בה משום פגיעה ו/או הפרעה למהלך התקין של הטיול.
6. הנוסע אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו בגין כך.
7. יציאת כל קבוצה מותנית במספר מינימום של משתתפים (בהתאם לדרישת הספק) ומוגבלת למספר מקסימלי של משתתפים כפי שמפורסם בתכנית הטיול.
8. הספק רשאי לבטל את הטיול מכל סיבה שהיא, עד 15 ימים טרם מועד היציאה, גם אם הטיול אושר.
9. הספק אינו מתחייב להרכב וגילאי המשתתפים וזה אינו מוגבל.
10. הטיול המאורגן פתוח לקהל הרחב והספק אינו מגביל אותו מפאת אפליית גיל, דת, גזע, מין וכו'.
11. הספק אינו מתחייב כי הלינה בטיול המאורגן תהיה במרכזי הערים, והדבר כפוף לשיקול דעתו בלבד. תתכנן לינה מחוץ לעיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.
12. הספק יעביר לנוסעים את רשימת בתי המלון ימים ספורים לפני יציאת הטיול.
13. הספק מתחייב לדירוג המלון בלבד ולא לזהותו והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות את בית המלון בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו.
14. בכל הטיולים ניתן פירוט הארוחות אשר כלול במחיר הטיול.
15. הסיורים בטיול המאורגן יתבצעו באמצעות אוטובוס שיעמוד לרשות הקבוצה ו/או תחבורה ציבורית והכל לפי העניין. אין בכך כדי להתחייב כי האוטובוס יהיה צמוד לקבוצה בכל שעות היום. שעות העבודה של הנהג מוגבלות על פי חוק ואין זה מחובתו להסיע את הקבוצה בערבים החופשיים. הספק אינו מתחייב לספק לקבוצה אוטובוס ממוזג.
16. במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות.

דמי ביטול / שינוי:

1. על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה כמפורט בתנאי ההזמנה ו/או בסיכום השיחה מול נציג כספי טורס.
2. תנאי ודמי הביטול ו/או השינוי נתונים לשינוי בהתאם לתנאי הספק, סוג המוצר, עיתוי ההזמנה ומועד היציאה וכן בהתאם לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או חברת התעופה אליה שייך הכרטיס.
3. בנוסף ומבלי לגרוע מתנאים אלה, בכל מקרה של שינוי או ביטול טיסה סדירה/טיסת שכר/לאו קוסט/חבילה/ (טיסה+ מלון ו/או רכב ו/או כל שירות אחר) לאחר הכרטוס ו/או ביצוע ההזמנה יחולו דמי טיפול בגובה 75 דולר ארה"ב לאדם של חברת כספי טורס וזאת בנוסף לדמי הביטול ו/או השינוי של הספקים.
4. יובהר, כי כל צרכן הרוכש שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי מאת כספי טורס רשאי לבטל את העסקה בתנאי ביטול מקלים ובלבד שהודעת הביטול ודרך הביטול נעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זאת בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה (למעט החריגים המפורטים בסעיף 14(ג1) לחוק הגנת הצרכן – אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש כהגדרתם בחוק – אשר רשאים לבטל בתנאים מקלים עד 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה) או מיום קבלת מסמך גלוי (מסמך עם פרטי העסקה), לפי המאוחר מבניהם ולא פחות מ 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד היציאה/תחילת השירות (יום היציאה אינו נספר במניין 7 הימים).
ההוראות לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק יחולו רק על מי שרכש את השירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל.
5. ימים שאינם ימי מנוחה הנם ימי חול א'-ה' וכן ערבי חג וימי ו' עד השעה 12:00.
6. תנאי ביטול מקלים: בכל מקרה של ביטול לפי התנאים כאמור יחויב הצרכן בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם וזאת בהתאם להלכת בית המשפט העליון ב-7187/12 צמח נ' אל על.
7. בכל מקרה ומקרה – תנאי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן ובמקרה של סתירה גוברים הוראות הדין על כל האמור בתנאים אלו.
8. יובהר, כי בכל מקרה של ביטול שירותים הניתנים במלואם בחו"ל, לרבות, אך לא רק, מלונות, השכרת רכב, טיסות פנים וכו' יחולו דמי ביטול מלאים בכל עת, זאת מאחר שחוק הגנת הצרכן אינו חל על שירותים הניתנים במלואם בחו"ל.
9. תנאי הביטול והשינוי חלים על ההזמנה בכללותה ולא ניתן לבטל חלקים מן ההזמנה ו/או מוצרים נפרדים.
10. כספי טורס תהא רשאית לבטל עסקה מיוזמתה במקרה בו נפלה טעות קולמוס בהצעה (הן על ידה והן על ידי הספק), בין אם במחיר ובין אם בתיאור המוצר, ובמקרה של תקלה טכנית ו/או אחרת ו/או כוח עליון.
11. המטה ללוחמה בטרור מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעות ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלה הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן, אולם בשום מקרה אינן מהוות איסור על אספקת שירותי תיירות הקשורים בהם. יודגש, כי לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה במקום בו פורסמה "אזהרת מסע" וכיו"ב.
12. בהזמנות המורכבות ממספר מוצרים שונים, למשל מסלול טיסה המורכב משתי טיסות כיוון אחד או טיסה+מלון (בניגוד לחבילת נופש), דמי הביטול יחולו על כל הזמנה בנפרד.

ביטוח:

1. לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך לרבות פוליסת ביטוח אישי, ביטוח רפואי, ביטוח נסיעה והטיסה ומטען.
2. יש לבצע את הזמנת הביטוח טרם מועד הנסיעה.
3. ככל שהלקוח בוחר על דעת עצמו שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות על הלקוח.

נזקים וביטוח:

1. כספי טורס אינה אחראית לנזקי הנוסע לרבות נזקי גוף ו/או מטענו לרבות כל נזק ישיר לגוף או עקיף. כאמור לעיל, מומלץ ביותר לרכוש פוליסת ביטוח רפואית מקיפה לחו"ל, הכוללת ביטוח ביטול הזמנה, מטען וציוד אישי.
2. כספי טורס אינה נושאת באחריות בין במישרין ובין בעקיפין למחדלי ו/או מעשי ספקי ונותני השירותים בפועל זכותו של הנוסע לתבוע במישרין את נותני וספקי השירותים בפועל ו/ או חלקם.
3. על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי באזורים מסוימים יתכנו נזקי טבע, מלחמה, מצב בטחוני מיוחד, שאינם באחריות כספי טורס.

מחיר ואמצעי תשלום:

1. כל המחירים המפורסמים באתר כספי טורס הינם סופיים וכוללים מיסים והיטלים.
2. המחירים באתר הינם להזמנות אינטרנטיות באתרנו בלבד. לקוחותינו שמבקשים לקבל שירות וייעוץ טלפוני לסגירת ההזמנה יחויבו בדמי טיפול בסך 75 דולר ארה"ב/ אירו לנוסע.
 
3. כספי טורס ממליצה ללקוחותיה לבצע הזמנות מלאות באתר האינטרנט שלה אשר הינו אתר מאובטח.
4. ככל שקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר האינטרנט של כספי טורס לבין המחירים במוקד ההזמנות, הרי שהמחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.
5. התשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות גבוה כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום.

חילוקי דעות :

1. מוסכם ומוצהר כי הסמכות המקומית הבלעדית בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד כספי טורס, תהה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ת"א-יפו בלבד.

אחריות:

1. כספי טורס מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.
2. כספי טורס מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם וככל שיחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.
3. אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי תעופה, חוק התובלה האווירית והדינים הקשורים בהם.
4. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.
 
אם ישנן הערות שאינן ברורות ו/או הלקוח מבקש תרגום לאנגלית, במקרה מסוג זה יש לפנות אל אחד הסוכנים בטלפון 03-7962080 או במייל info@caspitours.co.il

הרשמה למועדון הלקוחות של כספי טורס

כתובת המייל נשמרה ברשימת הדיוור
כתובת זו קיימת ברשימת הדיוור
כתובת המייל לא נשמרה, נסה שוב במועד מאוחר יותר

למה להזמין בכספי טורס?

  • הכי זולים במחירים
  • 3 תשלומים ללא ריבית
  • הזמנת און ליין ללא דמי טיפול
  • סוכנות ישראלית וותיקה המכבדת את חוק הגנת הצרכן