מידע לנוסע

על פי חוק שירותי תעופה, (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב 2012
 
פיצוי כספי – שיעורו נקבע  על פי זמן העיכוב ומרחק הטיסה****
 
השבת תמורה או כרטיס חלופי שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה
 
שירותי סיוע-   מזון ומשקאות ושירותי תקשורת
 
סוג האירוע
 
כן. הפיצוי יופחת בחצי אם הוסכם על כרטיס טיסה חלופי בהתאם לזמני העיכוב ומרחקי הטיסות הקבועים בחוק
 
כן כן כן טיסה שבוטלה* ללא הודעה מוקדמת או איחור בהמראה של מעל 8 שעות
לא לא לא כן המראה באיחור של שעתיים לפחות
לא כן לא כן המראה באיחור של 5 עד 8 שעות
לא כן לא לא טיסה שהוקדמה בלפחות 5 ועד 8 שעות- ונמסרה הודעה לנוסע פחות מ  14 ימים לפני הטיסה
כן כן לא לא טיסה שהוקדמה ביותר מ- 8 שעות- ונמסרה הודעה לנוסע פחות מ  14 ימים  לפני הטיסה*****
כן. הפיצוי יופחת בחצי אם הוסכם על כרטיס טיסה חלופי – בהתאם לתנאי החוק כן כן כן סירוב להטיס**
(למשל עקב רישום יתר)***
 


האמור לעיל הינו תמצית וסקירה כללית ואין בו על מנת להוות הנחיה לפעולה כלשהי.
האמור כפוף להוראות חוק שירותי התעופה וניתן לעיין בו